Các dịch vụ của chúng tôi

Đang cập nhật...

Kiểm định, hiệu chuẩn cân ô tô

Cân ô tô là phương tiện đo được sử dụng với mục đích chính chuyên dùng cho việc cân xác định khối lượng các loại xe ô tô, xe tải...

Xem chi tiết

Kiểm định, hiệu chuẩn cân bàn, cân đĩa

Cân bàn, cân đĩa là phương tiện đo được sử dụng với mục đích chính chuyên dùng cho việc định lượng hàng hóa có phạm vi đo dến 10 tấn...

Xem chi tiết

Kiểm định, hiệu chuẩn cân kỹ thuật

Cân phân tích, cân kỹ thuật là phương tiện đo được sử dụng với mục đích chính chuyên dùng trong các phòng thí nghiệm, các bệnh viện,...

Xem chi tiết

Hiệu chuẩn cân bồn, cân phễu

Cân bồn, cân phễu, cân định lượng, cân phối trộn ... là phương tiện đo được sử dụng với mục đích chính chuyên dùng...

Xem chi tiết

Kiểm định, hiệu chuẩn quả cân

Quả cân là vật có khối lượng nhất định được dùng để xác định khối lượng của những vật khác thông qua cái cân. Quả cân chuẩn là phương tiện...

Xem chi tiết

Sửa chữa bảo trì

Quatest Viet chuyên sửa chữa và bảo trì hệ thống cân điện tử: cân chuyên dùng trong thủy sản, cân bàn, cân sàn, cân xe tải, cân bồn, cân phễu....

Xem chi tiết