Phương tiện đo nhóm 2 đóng vai trò quan trọng trong đo lường chính xác và đáng tin cậy trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp đến y tế và thương mại. Để đảm bảo tính chính xác và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đo lường, các phương tiện đo nhóm 2 cần được kiểm định định kỳ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại cân nằm trong danh mục phương tiện đo nhóm 2 cần kiểm định.

Phương tiện đo nhóm 2

1. Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 là gì?

1.1 Phương tiện đo nhóm 2 là gì?

Phương tiện đo nhóm 2 là phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.

1.2 Kiểm định phương tiện đo nhóm 2

Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực hiện để đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo bảo đảm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

1.3 Trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo

Phương tiện đo nhóm 2

Điều 25 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo như sau:

– Bảo đảm các điều kiện bảo quản, sử dụng phương tiện đo theo quy định của nhà sản xuất, yêu cầu kỹ thuật đo lường của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền; duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định.

– Thực hiện việc kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với phương tiện đo trong quá trình sử dụng theo quy định tại Chương IV Thông tư này.

– Tuân thủ yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người sử dụng phương tiện đo khi thực hiện phép đo theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền.

– Bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa.

– Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Phương tiện đo nhóm 2

2. Các loại cân nằm trong danh mục phương tiện đo nhóm 2 cần kiểm định

Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo được quy định tại Điều 4 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN (sửa đổi tại Thông tư 07/2019/TT-BKHCN). Trong đó, các loại cân nằm trong danh sách này bao gồm: 

 • Cân phân tích
 • Cân kỹ thuật
 • Cân đồng hồ lò xo
 • Cân bàn; cân đĩa.
 • Cân ô tô.
 • Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới.
 • Quả cân cấp chính xác E2.
 • Quả cân cấp chính xác đến F1.

3. Khi nào kiểm định phương tiện đo nhóm 2?

Phương tiện đo nhóm 2

Cá nhân tổ chức cần chú ý thực hiện kiểm định phương tiện đo nhóm 2 tại các thời điểm sau:

 • Kiểm định lần đầu: là việc kiểm định lần đầu tiên đối với phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng.
 • Kiểm định định kỳ: Một số phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm định định kỳ bằng hình thức kiểm định đối chứng. Việc kiểm định đối chứng được thực hiện bởi tổ chức kiểm định khác thuộc Danh mục tổ chức kiểm định được chỉ định.
 • Kiểm định sau sửa chữa: là việc kiểm định đối với phương tiện đo nhóm 2 thuộc một trong các trường hợp cụ thể trên.

Quy trình kiểm định các phương tiện đo nhóm 2 định kỳ đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thiết bị. Cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2 có trách nhiệm tuân thủ các quy định về bảo quản, sử dụng phương tiện đo theo quy định của nhà sản xuất và yêu cầu kỹ thuật đo lường của cơ quan nhà nước. Việc tuân thủ quy trình kiểm định là cần thiết để đảm bảo rằng các phương tiện đo này đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo tính chính xác trong quá trình đo lường. 

Quý khách hàng có nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo vui lòng hãy liên hệ với QUATEST VIET để được tư vấn và giải đáp.

Hotline: 0914.982.246

Website: www.quatestviet.vn

Email: kiemdinh@quatestviet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *