Dụng cụ cân, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường chính xác trọng lượng các vật thể. Để đảm bảo sự chính xác và đáng tin cậy của các dụng cụ này, quy trình hiệu chuẩn là không thể thiếu. Dưới đây là một số bước và vấn đề bạn cần kiểm tra trước khi tiến hành hiệu chuẩn cân.

Những vấn đề cần chuẩn bị trước khi tiến hành hiệu chuẩn cân.
Những vấn đề cần chuẩn bị trước khi tiến hành hiệu chuẩn cân.

1. Chuẩn bị trước khi hiệu chuẩn cân

– Thông tin kỹ thuật: Tìm hiểu về đặc tính kỹ thuật của dụng cụ cân, bao gồm trọng lượng tối đa, giá trị d, độ chính xác và các yêu cầu về sai số và độ không đảm bảo.

– Dải đo: Xác định toàn bộ dải đo cần hiệu chuẩn và thực hiện hiệu chuẩn ở vị trí sử dụng thường xuyên.

– Thiết bị cân phải được bật ít nhất 30 phút trước khi hiệu chuẩn. Nhiệt độ của các quả cân phải được ổn định về cùng nhiệt độ nơi hiệu chuẩn được thực hiện.

– Dụng cụ cân phải được đặt ở mặt ngang, đặc biệt đối với các dụng cụ cân nhỏ và chính xác. Thực hiện một số bài kiểm tra trước bằng cách đặt các quả nặng gần tối đa phạm vi trên thiết bị và để đảm bảo nó hoạt động bình thường.

Những vấn đề cần chuẩn bị trước khi tiến hành hiệu chuẩn cân.
Những vấn đề cần chuẩn bị trước khi tiến hành hiệu chuẩn cân.

2. Kiểm tra độ lệch tâm

Trong sử dụng bình thường của một thiết bị cân, tải trọng không phải lúc nào cũng được đặt đúng vào tâm của bộ phận tiếp nhận tải trọng. Đôi khi kết quả của một dụng cụ cân có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào tải trọng được đặt ở các vị trí khác nhau trên bộ phận tiếp nhận tải trọng. Để kiểm tra mức độ ảnh hưởng của vị trí của tải trọng, thử nghiệm độ lệch tâm được thực hiện.

Trong thử nghiệm độ lệch tâm, tải trọng chuẩn được đặt ở một vài vị trí xác định khác nhau trên bộ phận tiếp nhận tải trọng. Đầu tiên, tải trọng được đặt vào tâm của vật nhận tải trọng (trọng tâm của tải trọng) và kết quả được quan sát.

3. Kiểm tra độ lặp lại

Như bất kỳ dụng cụ nào, dụng cụ cân cũng có thể gặp phải các vấn đề về độ lặp lại. Điều này có nghĩa là khi cùng một tải được đo nhiều lần, kết quả không phải lúc nào cũng hoàn toàn giống nhau. Để tìm ra độ lặp lại của thiết bị, một bài kiểm tra độ lặp lại được thực hiện.

Thử nghiệm độ lặp lại được thực hiện bằng cách thay thế cùng một tải vào cùng một vị trí trên bộ tiếp nhận tải (để tránh mọi lỗi lệch tâm) nhiều lần. Thử nghiệm phải được thực hiện trong các điều kiện giống hệt nhau và không đổi và với cách xử lý giống hệt nhau.

Tải trọng sử dụng phải gần với tải trọng tối đa của thiết bị. Thường thì kiểm tra độ lặp lại chỉ được thực hiện với một tải, nhưng nó cũng có thể được thực hiện với một số giá trị tải khác nhau một cách riêng biệt.

Tải không nhất thiết phải là tải đã hiệu chuẩn vì mục đích là để tìm ra độ lặp lại. Nếu có thể, tải được sử dụng nên là một tải (không phải nhiều tải nhỏ).

Thử nghiệm độ lặp lại thường được thực hiện bằng cách lặp lại phép đo ít nhất 5 lần liên tiếp. Đối với các nhạc cụ có âm vực cao (trên 100 kg / 220 lbs), cần thực hiện ít nhất 3 lần.

Trong thử nghiệm độ lặp lại, đầu tiên thiết bị được đưa về 0, sau đó tải được đặt trên bộ nhận tải và chỉ báo được ghi lại sau khi nó được ổn định. Sau đó, tải được loại bỏ và chỉ thị bằng không được kiểm tra và chuyển về 0 nếu cần. Sau đó, tải lại được đặt, v.v.

Đối với một thiết bị đa dải, tải gần nhưng dưới mức tối đa của dải đầu tiên thường là đủ.

Những vấn đề cần chuẩn bị trước khi tiến hành hiệu chuẩn cân.
Những vấn đề cần chuẩn bị trước khi tiến hành hiệu chuẩn cân.

4. Kiểm tra cân trước khi hiệu chuẩn cân

Mục đích của thử nghiệm cân là để kiểm tra độ chính xác (hiệu chuẩn) của thiết bị cân trong toàn bộ phạm vi của nó theo nhiều bước, với trọng lượng tăng và giảm.

Thực hành phổ biến nhất là như sau: bắt đầu bằng việc điều chỉnh thiết bị mà không có tải. Đặt tải của điểm kiểm tra đầu tiên, chờ ổn định và ghi lại chỉ định. Tiếp tục tăng tải qua tất cả các điểm kiểm tra ngày càng tăng. Khi tải trọng tối đa được ghi lại, hãy bắt đầu giảm tải qua các điểm kiểm tra giảm dần.

Trong một số trường hợp, thiết bị cân có thể được hiệu chuẩn chỉ với tải tăng hoặc chỉ giảm tải. Thông thường, 5 đến 10 tải khác nhau (điểm kiểm tra) được sử dụng. Tải trọng cao nhất phải gần với mức tối đa của thiết bị. Tải trọng thử nghiệm nhỏ nhất có thể là 10% tải trọng lớn nhất, hoặc trọng lượng nhỏ nhất thường được sử dụng.

Nói chung, các điểm kiểm tra được chọn sao cho chúng được phân bổ đều trong phạm vi. Có thể sử dụng nhiều điểm kiểm tra hơn cho phạm vi sử dụng thông thường của thiết bị.

5. Kiểm tra trọng lượng tối thiểu

Kiểm tra trọng lượng tối thiểu là kiểm tra không phải lúc nào cũng bắt buộc phải thực hiện. Thử nghiệm này dù sao cũng là bắt buộc đối với một số ngành, như ngành dược phẩm.

Mục đích của thử nghiệm trọng lượng tối thiểu là để tìm tải trọng nhỏ nhất có thể đo được trong khi vẫn đạt được kết quả đo đáng tin cậy và đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác. Khi giá trị đo được nhỏ hơn, thông thường, sai số tương đối của số đọc trở nên cao hơn. Dụng cụ cân không được sử dụng để đo bất kỳ tải nào nhỏ hơn tải trọng tối thiểu.

Ngoài các yêu cầu tiêu chuẩn trên, các yêu cầu trong ngành dược phẩm yêu cầu một phép thử cân tối thiểu riêng biệt, trong đó tải trọng thử nhỏ được đo nhiều lần để tìm ra độ chính xác của dụng cụ có tải trọng nhỏ.

Những vấn đề cần chuẩn bị trước khi tiến hành hiệu chuẩn cân.
Những vấn đề cần chuẩn bị trước khi tiến hành hiệu chuẩn cân.

6. Các bài kiểm tra khác

Ngoài ra còn có một số thử nghiệm khác được quy định trong tiêu chuẩn, mặc dù những thử nghiệm này thường không được thực hiện trong quá trình hiệu chuẩn thông thường, nhưng có thể được thực hiện như một loại thử nghiệm phê duyệt hoặc trong kiểm tra xác nhận ban đầu.

Ví dụ như:

– Sự thay đổi của chỉ báo theo thời gian

– Kiểm tra tương tác từ tính

Những bước kiểm tra này cần phải được thực hiện một cách kỹ lưỡng trước khi thực hiện hiệu chuẩn cân. Hiệu chuẩn cân định kỳ là quan trọng để duy trì sự chính xác và độ tin cậy trong các ứng dụng đo lường công nghiệp.

Nếu đang tìm kiếm một đơn vị hiệu chuẩn cân chuyên nghiệp uy tín, hãy liên hệ với QUATEST VIET để được tư vấn chi tiết nhất.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0914.982.246

Website: www.quatestviet.vn

Email: kiemdinh@quatestviet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *