Tiêu chuẩn ISO đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả cho các hoạt động kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo, cân điện tử. Hệ thống tiêu chuẩn này được cập nhật liên tục để phù hợp với những thay đổi của khoa học kỹ thuật và nhu cầu thị trường. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về những tiêu chuẩn ISO mới nhất năm 2024 về kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo, cân điện tử.

tiêu chuẩn ISO

1. ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung cho năng lực thử nghiệm và hiệu chuẩn

ISO/IEC 17025:2017 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu chung đối với năng lực của phòng thí nghiệm thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn này giúp đảm bảo kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn là chính xác, tin cậy và có thể so sánh được. Phiên bản mới nhất này có một số thay đổi quan trọng so với phiên bản trước, bao gồm:

  • Cấu trúc mới dựa trên mô hình HLS (High Level Structure) giúp dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác.
  • Yêu cầu về quản lý rủi ro được bổ sung, giúp phòng thí nghiệm xác định và đánh giá các rủi ro ảnh hưởng đến năng lực của mình.
  • Chú trọng hơn vào việc đánh giá năng lực của phòng thí nghiệm thông qua các hoạt động giám sát và đánh giá năng lực liên phòng thí nghiệm.
tiêu chuẩn ISO
tiêu chuẩn ISO

2. Tiêu chuẩn ISO 10012:2003 – Hệ thống quản lý đo lường – Yêu cầu về năng lực đo lường và thiết bị đo lường

ISO 10012:2003 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý đo lường của các tổ chức. Tiêu chuẩn này giúp các tổ chức đảm bảo rằng các hoạt động đo lường của mình được thực hiện một cách chính xác, tin cậy và hiệu quả. Phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn này vẫn đang được sử dụng, tuy nhiên dự kiến sẽ được cập nhật trong thời gian tới để phù hợp với những thay đổi của khoa học kỹ thuật.

3. Tiêu chuẩn ISO 31000:2018 – Quản lý rủi ro – Hướng dẫn

ISO 31000:2018 là tiêu chuẩn quốc tế cung cấp hướng dẫn về việc quản lý rủi ro cho các tổ chức. Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng cho tất cả các loại rủi ro, bao gồm cả rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo, cân điện tử. Tiêu chuẩn cập nhật mới nhất cung cấp một khuôn khổ toàn diện để quản lý rủi ro, bao gồm:

  • Xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tổ chức.
  • Phân tích các rủi ro để đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng.
  • Lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro.
  • Giám sát và đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát rủi ro.
tiêu chuẩn ISO

4. Tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 98-3:2008 – Xác định độ không đảm bảo đo lường của kết quả đo lường

ISO/IEC Guide 98-3:2008 là hướng dẫn quốc tế về cách xác định độ không đảm bảo đo lường của kết quả đo lường. Hướng dẫn này giúp các tổ chức đảm bảo rằng các kết quả đo lường của mình là chính xác và tin cậy. Phiên bản hiện tại của hướng dẫn này vẫn đang được sử dụng, tuy nhiên dự kiến sẽ được cập nhật trong thời gian tới để phù hợp với những thay đổi của khoa học kỹ thuật.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO mới nhất về kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo, cân điện tử sẽ giúp các tổ chức nâng cao chất lượng, an toàn và hiệu quả hoạt động, tăng cường khả năng cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

Quý khách hàng có nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo vui lòng hãy liên hệ với QUATEST VIET để được tư vấn và giải đáp.

Hotline: 0914.982.246

Website: www.quatestviet.vn

Email: kiemdinh@quatestviet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *