Tem kiểm định và hiệu chuẩn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và độ chính xác của các thiết bị đo lường. Theo quy định tại Điều 39 của Thông tư 24/2013/TT-BKHCN, việc sử dụng tem kiểm định và hiệu chuẩn là bắt buộc đối với các phương tiện đo, chuẩn đo lường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy định và vai trò của tem kiểm định và tem hiệu chuẩn trong quá trình đo lường.

Tem kiểm định

1. Vai trò của tem kiểm định

Tem kiểm định là một phần không thể thiếu trong quá trình kiểm định thiết bị đo lường. Theo quy định, tem kiểm định phải tuân thủ nội dung và hình thức tương ứng theo Mẫu 16.TKĐ trong Phụ lục của Thông tư. Tem kiểm định được dán trực tiếp lên phương tiện đo đạc và phải đáp ứng yêu cầu của quy trình kiểm định. Ngoài ra, tem kiểm định còn được sử dụng kết hợp với dấu kiểm định và/hoặc giấy chứng nhận kiểm định để thông báo giá trị của việc kiểm định đối với phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Trong trường hợp phương tiện đo, chuẩn đo lường không đủ chỗ hoặc không thể dán tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định có thể được sử dụng để thông báo thời hạn có giá trị của việc kiểm định.

Tem kiểm định

2. Vai trò tem hiệu chuẩn

Tem hiệu chuẩn cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đo lường và đảm bảo sự chính xác của thiết bị đo lường. Theo quy định, tem hiệu chuẩn phải tuân thủ nội dung và hình thức theo Mẫu 17.THC trong Phụ lục của Thông tư. Tem hiệu chuẩn được dán trực tiếp lên phương tiện đo, chuẩn đo lường hoặc ở vị trí thích hợp. Nó cũng được sử dụng kết hợp với giấy chứng nhận hiệu chuẩn để thông báo thời hạn có giá trị của việc hiệu chuẩn đối với phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Tem kiểm định

Tương tự như tem kiểm định, trong trường hợp phương tiện đo, chuẩn đo lường không đủ chỗ hoặc không thể dán tem hiệu chuẩn, giấy chứng nhận hiệu chuẩn có thể được sử dụng để thông báo thời hạn có giá trị của việc hiệu chuẩn.

Tem kiểm định và tem hiệu chuẩn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và độ chính xác của thiết bị đo lường. Theo quy định tại Điều 39 của Thông tư 24/2013/TT-BKHCN, tem kiểm định và hiệu chuẩn là các yếu tố bắt buộc đối với phương tiện đo, chuẩn đo lường. Các tem này cung cấp thông tin về việc kiểm định và hiệu chuẩn của thiết bị, đồng thời đảm bảo tính xác thực và uy tín của quá trình đo lường.

Với vai trò quan trọng của tem kiểm định và tem hiệu chuẩn, các tổ chức và cá nhân thực hiện đo lường phải tuân thủ các quy định liên quan. Việc sử dụng tem kiểm định và hiệu chuẩn đúng quy định không chỉ đảm bảo tính chính xác của thiết bị đo lường mà còn tạo độ uy tín trong các kết quả đo lường.

Tem kiểm định

Trong bài viết trên, chúng ta đã tìm hiểu về quy định về tem kiểm định và tem hiệu chuẩn đối với thiết bị đo lường. Việc tuân thủ các quy định này là cần thiết để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của quá trình đo lường.

Quý khách hàng có nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo vui lòng hãy liên hệ với QUATEST VIET để được tư vấn và giải đáp.

Hotline: 0914.982.246

Website: www.quatestviet.vn

Email: kiemdinh@quatestviet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *